PRIVIND ÎNSCRIEREA CANDIDATILOR PENTRU PERSONAL DE RECENSAMÂNT ÎN VEDEREA PRESTĂRII SERVICIILOR AFERENTE RECENSĂMÂNTULUI POPULAȚIEI ȘI LOCUINȚELOR RUNDA 2021 ÎN TERITORIU

PRIMĂRIA COMUNEI BAIA DE CRIȘ, ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

 • Un număr de 1 recenzori pentru recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din comuna Baia de Criș

 • Un număr de 3 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din comuna Baia de Criș

 • Un număr de 0 recenzori-șefi pentru monitorizarea/coordonarea colectării datelor Recensământului populației și locuințelor din comuna Baia de Criș

 • Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământului populației și locuințelor din comuna Baia de Criș

MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de servicii;

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

 • Participarea la instruirea organizată de UJIR la o dată comunicată ulterior

 • Colectarea datelor în teren:

  • autorecenzarea asistată (ARA): 14.03-15.05.2022

  • recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 16.05-17.05.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

 • Pe teren, în limitele administrative ale localităților cuprinse în sectorul repartizat (recenzori)

 • În spațiul amenajat de către UAT în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA) – SEDIUL PRIMĂRIEI BAIA DE CRIȘ.

CONDIȚII PRIVIND CONTRACTAREA SERVICIILOR:

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției-condiție eliminatorie;

 • Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;

 • Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;

 • Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;

 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contracte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic și riguros;

 • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;

 • Rezistență la stres și lucru sub presiune;

 • În zonele/comunitățile cu populație de altă etnie decât cea română, cunoașterea și a limbii acelei etnii și a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfășurarea muncii sale pe teren;

 • Experiență în domeniul statisticii, al administrației publice, experiență de operator statistic reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contrct cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr. 1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE:

 • Muncă pe teren;

 • Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârșitul zilei);

 • Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă și/sau duminică).

Source