ANUNȚ

Conform prevederilor  Hotărârii Guvernului nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate, Primaria Orasului Uricani  are obligaţia de a completa în „Registrul de evidenţă a sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate din Orasul Uricani” datele privind beneficiarii de fose septice/toalete cu bazine, de pe raza localităţii Uricani.

Potrivit prevederilor art.10 și 11 din HG 714/2022 persoanele fizice şi juridice, proprietari ai spaţiilor conectate la sisteme individuale adecvate de colectare și epurare, au obligaţia de înscriere în registru a sistemelor individuale în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare şi/sau epurare a apelor uzate.

Obligaţia înregistrării revine şi proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a actului normativ mai sus menționat, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a acestuia.

 Formularele de înscriere(persoane fizice si juridice) pot fi descărcate de aici:

 Nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a dispoziţiilor menţionate constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Source