Anunț privind inițierea următoarelor proiecte de acte normative:
– proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 2726/10.01.2023 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Întocmire PUZ colective P+9E, spații comerciale și de servicii” municipiul Focșani, str. Calea Moldovei nr. 37, număr cadastral 66208, pe terenul în suprafață de 58852 m2 (suprafață măsurată 59041 m2);
– proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Informării și Consultării Publicului nr. 3691/12.01.2023 privind documentația P.U.Z. și aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Elaborare PUZ modificator pentru construire locuințe individuale, bloc de locuințe P+3E+4R și hotel P+4E+5R la PUZ aprobat pentru construire locuințe colective, locuințe individuale și servicii complementare, aprobat prin HCL nr. 394/2019″ – intravilanul atras al municipiului Focșani, număr cadastral 68004, 67331, 67407, 67330, 67265, 67242, 67049, 66382, 66844, pe terenurile în suprafață de 15465 m2.
Proiectele de acte normative, împreună cu documentațiile aferente pot fi consultate:
• pe pagina de internet a instituției la www.focsani.info – secțiunea Transparență decizională și Secțiunea Monitorul Oficial Local,
• la sediul Primăriei municipiului Focșani, bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis
• proiectele de acte normative se pot obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relații cu publicul al instituției.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 17 februarie 2023
 ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail [email protected]
 prin poștă, pe adresa Primăria municipiului Focșani, bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Focșani, județul Vrancea
 la sediul instituției, la Registratura generală, la adresa bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, Focșani, de luni până joi între orele 08,00-16,00, vineri între orele 08,00-14,00.
Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării de întâlniri în care să se dezbată public proiectele de acte normative, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 14 martie 2023.

Source