Primăria municipiului Focșani anunță faptul că în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 111/31.03.2022 a fost aprobată modificarea și completarea Regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor sociale aparținând Municipiului Focșani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 233/30.09.2021.
Conform acestui regulament au fost modificate criteriile de acces la o locuință socială, dar și formularul cu documentele necesare care trebuiesc prezentate de solicitanți împreună cu cererea de atribuire a unei astfel de locuință.
Având în vedere aceste modificări, este necesar actualizarea dosarelor depuse în vederea obținerii unei locuințe sociale până la data de 07.04.2022
În acest sens, titularii cererilor se pot prezenta la Primăria municipiului Focșani, serviciul Administrarea domeniului public și privat, publicitate, pentru relații suplimentare privind actualizarea dosarelor.
Documentele aduse în completare se vor depune la Centrul de comunicare cu Cetățenii din holul primăriei, până la data de 26.04.2022.

Source