UAT Municipiul Turnu Măgurele deține calitatea de Lider al proiectului „Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod e-MS ROBG 256, pe care îl implementează în parteneriat cu Municipalitatea Nikopole.

Municipiul Turnu Măgurele  a semnat  contractul de finanțare nr. 142004/21.10.2020 în data de 26.10.2020 cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Proiectul va contribui la îmbunătățirea eficienței serviciilor de sănătate și a cooperării în domeniul medical, între autoritățile relevante din zona transfrontalieră, asigurând în același timp  accesibilitatea la acest tip de servicii.

În cadrul proiectului anterior menționat, municipiul Turnu Măgurele a  încheiat contractul  nr. 5115 din 30.03.2022 pentru  furnizarea echipamentelor medicale -lot 1 (Lampă operații, Electrocauter bipolar și Turn laparoscopic complet) necesare implementării activităților proiectului “Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod  ROBG e-MS -256

Prestator : SC KRAL  MEDICAL  SOLUTIONS   S.R.L

  • Obiectul achiziției: furnizare a echipamentelor medicale – lot 1 (Lampă operații, Electrocauter bipolar și Turn laparoscopic complet)  necesare implementării activităților proiectului “Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod  ROBG e-MS -256
  • Valoarea achiziției: 742.500,00  lei la care se adaugă 141.075,00 lei TVA
  • Procedura aplicată:  licitație deschisă-Anunț participare CN 1033914/ 17.08.2021

Source