Primăria Orașului Negrești, cu sediul în Orașul Negrești, str. Nicolae Bălcescu nr .1 jud. Vaslui, titular al activității: cod CAEN-8129- alte activități, ce se desfășoară la nivelul UAT Negrești, jud. Vaslui, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a autorizației de mediu pentru activitatea declarată.

Informații privind documentația depusă pot fi obținute la sediul APM Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, tel. 0335.401723, fax 0235 361 842, în zilele de luni – vineri, între orele 8,00 -14,00.

Observațiile publicului, contestațiile, sugestiile legate de activitate se depun în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare, la sediul APM Vaslui, pe toata durata derulării procedurii de autorizare.

Source