Primăria Comunei Isalnita prin Compartimentul Asistenţă Socială anunţă că, începând cu data de 21.10.2020 se va derula activitatea de depunere a cererilor de acordare a ajutoarelor băneşti pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, energie electrică pentru sezonul rece noiembrie 2020 – martie 2021, potrivit O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare.

1. Pentru incălzirea locuinței cu gaze naturale
De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale pot beneficia familiile şi persoanele singure care realizează venituri de până la 750lei/membru de familie, ajutor bănesc stabilit funcţie de venitul net lunar dupa cum urmeaza:

Pentru perioada Noiembrie 2020 – Martie 2021 (gaze naturale)
Venit până la 155 lei – ajutor 262 lei
Venit 155,1 lei 210 lei – ajutor 190 lei
Venit 210,1 lei 260 lei – ajutor 150 lei
Venit 260,1 lei 310 lei – ajutor 120 lei
Venit 310,1 lei 355 lei – ajutor 90 lei
Venit 355,1 lei 425 lei – ajutor 70 lei
Venit 425,1 lei 480 lei – ajutor 45 lei
Venit 480,1 lei 540 lei – ajutor 35 lei
Venit 540.1 lei 750 lei – ajutor 20 lei

2. Pentru incălzirea locuinței cu lemne

De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni,combustibili petrolieri pot beneficia familiile şi persoanele singure care realizează venituri de până la 750 lei/membru de familie, ajutor bănesc stabilit funcţie de venitul net lunar dupa cum urmeaza:


Pentru perioada Noiembrie 2020 – Martie 2021 (lemne,cărbuni,combustibili petrolieri)

Venit până la 155 lei – ajutor 54 lei
Venit 155,1 lei 210 lei – ajutor 48 lei
Venit 210,1 lei 260 lei – ajutor 44 lei
Venit 260,1 lei 310 lei – ajutor 39 lei
Venit 310,1 lei 355 lei – ajutor 34 lei
Venit 355,1 lei 425 lei – ajutor 30 lei
Venit 425,1 lei 480 lei – ajutor 26 lei
Venit 480,1 lei 750 lei – ajutor 20 lei

3. Incălzirea locuinței cu energie electrică
De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică pot beneficia familiile şi persoanele singure care realizează venituri de până la  750 lei/membru de familie, ajutor bănesc stabilit funcţie de venitul net lunar dupa cum urmeaza:


Pentru perioada Noiembrie 2020 – Martie 2021 (energie electrică)

Venit până la 155 lei – ajutor 240 lei
Venit 155,1 lei 210 lei – ajutor 216 lei
Venit 210,1 lei 260 lei – ajutor 192 lei
Venit 260,1 lei 310 lei – ajutor 168 lei
Venit 310,1 lei 355 lei – ajutor 144 lei
Venit 355,1 lei 425 lei – ajutor 120 lei
Venit 425,1 lei 480 lei – ajutor 96 lei
Venit 480,1 lei 540 lei – ajutor 72 lei
Venit 540.1 lei 750 lei – ajutor 20 lei

Source