Primarul comunei Cicârlău, județul Maramureș convocă consilierii locali, în ședință extraordinară în  data de 16 februarie 2021, ora 800 , în sala de ședințe a  consiliului local  cu următorul proiect al ordinii de zi :

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
  2. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea începerii demersurilor pentru realizarea obiectivului de investitii  ,,Înfiintarea Sistemului de alimentare cu apă    localitatii  Cicârlău, judetul Maramures.
  3. Proiect de hotărâre privind   aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat  a  unor imobile.
  4. Proiect de hotărâre privind identificarea topografica a unui teren.
  5. Diverse

Sorin LUPSE

Primarul comunei Cicârlău

Source