CE ESTE RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL?
Recensământul General Agricol este o acţiune de mare anvergură care va asigura informaţiile complexe şi datele statistice pentru realizarea unui tablou exhaustiv al caracteristicilor structurale ale exploatațiilor agricole necesare fundamentării programelor şi politicilor agri¬cole și de dezvoltare rurală.
Legislaţia europeană referitoare la structura exploatați¬ilor agricole şi recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) pre¬văd organizarea şi efectuarea de recensăminte genera¬le agricole la intervale de 10 ani.
Datele și informațiile vor fi colectate de la utilizatorii suprafețelor agricole și/ sau deținătorii de efective de animale. Conform metodologiei Uniunii Europene, la toți indicatorii referitori la suprafețele agricole se apli¬că principiul utilizării, iar la cei referitori la efectivele de animale se aplică principiul proprietății. Datele vor fi colectate la nivelul întregii exploatații agricole indife¬rent în câte locații utilizează suprafețe agricole sau de¬ține efective de animale.
CÂND SE DESFĂȘOARĂ?
Colectarea datelor se efectuează în perioada 10 mai – 31 iulie 2021.
CUM SE DESFĂȘOARĂ?
Interviu față în față cu capul/şeful exploataţiei agri¬cole cu și fără personalitate juridică, după caz, sau cu o altă persoană din cadrul acesteia care poate furniza informaţiile solicitate, prin intermediul unui chestio¬nar electronic instalat pe un echipament informatic portabil.
CINE ORGANIZEAZĂ RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL?
Pregătirea, organizarea şi efectuarea recensămân¬tului se realizează de către Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și Ministerul Afacerilor Interne împreună cu structurile teritoriale din subordinea acestora, sub coordonarea şi controlul Comisiei Centrale pentru Recensământ, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
DE CE ESTE IMPORTANT?
Recensământul General Agricol 2020 va evidenţia schimbările intervenite de la Recensământul General Agricol 2010, referitoare la caracteristicile structurale ale exploatațiilor agricole, în ceea ce priveşte situația su¬prafețelor agricole utilizate, a suprafețelor aflate sub re¬stricţii de mediu, a efectivelor de animale şi adăposturile pentru animale, a persoanelor care au lucrat în agricultu¬ră, măsurile de dezvoltare rurală, etc.
Rezultatele Recensământului General Agricol trebuie să răspundă atât cerințelor europene pentru respectarea criteriilor de comparabilitate internaţională, cât și cerin¬țelor naționale, asigurând informații care vor fi utilizate de către decidenți politici, cercetători, fermieri și publicul larg, pentru a înțelege mai bine starea și structura secto¬rului agricol și impactul agriculturii asupra mediului.
Recensământul va furniza indicatori statistici pentru monitorizarea și evaluarea Politicii Agricole Comune care, în anul 2018, a sprijinit fermierii europeni cu 58,82 miliarde euro, sumă ce a reprezentat aproape 40% din bugetul global al Uniunii Europene.

Source