În conformitate cu prevederile Legii 260/2008, modificată prin Legea 191/2015, art. 3, toţi cetăţenii au obligaţia să încheie poliţe de asigurare (PAD) a locuinţelor pentru situaţii de dezastre naturale. În cazul nerespectării prevederilor legale, se pot aplica sancţiuni. Pe lângă asigurarea obligatorie se poate încheia asigurarea facultativă care acoperă și alte riscuri enumerate mai jos: […] Source