În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, Primăria municipiului Focşani aduce la cunoştinţa celor interesați următorul proiect de act normativ:
– proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Focșani.

Proiectul de act normativ este afișat din data de 25 martie 2022 la sediul Primăriei municipiului Focşani şi pe site-ul www.focsani.info.

În perioada 28.03-06.04.2022 cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii privind acest proiect de act normativ la Primăria municipiului Focşani, din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, camera 102 – serviciul administraţie publică locală, agricultură, persoana de contact – Cristina Dăscălescu sau pe adresa de e-mail a Primăriei municipiului Focșani: [email protected].

Source