ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI

01 NOIEMBRIE 2022 – 31 MARTIE 2023

 • Copie BI/CI pentru membrii familiei care au implinit varsta de 14 ani.
 • Copie a certificatelor de nastere pentru membrii familiei care nu au implinit varsta de 14 ani.
 • Copie certificat casatorie.
 • Hotarare definitiva de incuviintare a adoptiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii (daca este cazul).
 • Actul din care sa rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator (daca este cazul).
 • Copie dupa hotararea judecatoreasca de divort sau certificat de deces atunci cand e cazul.
 • Titlul de proprietate, actul de mostenitor, contract de vanzare-cumparare, contract de donatie,etc.
 • Adeverinta elev/student.
 • Adeverinta de salariu, cuprinzand salariul net din luna anterioara depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masa sau specificatia “nu beneficiaza de tichete de masa”).
 • Cupon de pensie (orice tip de pensie) din luna anterioara depunerii cererii.
 • Cupon indemnizatie somaj din luna anterioara depunerii cererii.
 • Decizii de impunere din care sa rezulte veniturile realizate din activitati independente sau chirii.
 • Adeverinta privind veniturile realizate din dividente, parti sociale.
 • Adeverinta sau cupon (dupa caz) pentru beneficiarii de indemnizatii si stimulente pentru cresterea copilului.
 • Adeverinta privind veniturile realizate din terenul arendat.
 • Adeverinta privind acordarea subventiei de la APIA.
 • Copie dupa certificatul de inmatriculare al autoturismului (daca este cazul).
 • Certificat fiscal.
 • Extras cont (dovada venituri).
 • Declaratii pe propria raspundere date in fata Primarului Comunei Isalnita pentru toti membrii familiei majori care nu realizeaza niciun fel de venituri.
 • Adeverinta teren cu suprafata cultivata cu legume valorificate conform atestatului de producator si a carnetului de comercializare.
 • Factura lunii anterioare pentru solicitantii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si energie electrica.

Dosar cu sina.Source