Primăria Comunei Ștefăneștii de Jos, anunță aprobarea unor facilități fiscale de anulare a majorărilor de întârziere datorate pentru neplata impozitului pe cădiri, terenuri și mijloace de transport la data de 31.03.2020 și pentru cei care au achitat creanțele bugetare anterior emiterii HCL nr 41 din 30.09.2021, respectiv anii 2019, 2020 și 2021, în condițiile în care până la 31.01.2022 persoanele fizice și juridice sa aibă achitate obligațiile fiscale la zi (inclusiv amenzile) și totodată până la această dată să depună cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii.

PRIMAR
ȘTEFAN Ionel Robert

Anunț – anulare accesorii
Cerere anulare obligații de plată accesorii
HCL 4 27.01.2022 Source