Municipiul Turnu Măgurele derulează din data de 05.05.2020 proiectul ,,Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”, cofinanțat în cadrul POR 2014 -2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii.

În data de 06.12.2021, a fost încheiat contractul de servicii nr. 18120 pentru  verificarea tehnică a documentației necesare execuției lucrărilor de reabilitare  a străzilor Libertății și Ion Creangă, componente ale  proiectului integrat ,,Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”.

  • Prestator : SC Andreea Construct Company SRL
  • Obiectul achiziției: achiziționarea  serviciilor de verificare tehnică a documentației necesare execuției lucrărilor de reabilitare  a străzilor Libertății și Ion Creangă, componente ale  proiectului integrat ,,Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”
  • Valoarea achiziției: 10.000 lei, la care se adaugă TVA
  • Procedura aplicată: achiziție directă

Source