Comuna Aninoasa intentioneaza sa incheie un contract de achizitie publica in vederea prestarii serviciului de asistare si reprezentare juridica, intocmirea cererilor de chemare in judecata pentru transformarea amenzilor care nu pot fi incasate prin executare silita, in munca in folosul comunitatii, reprezentarea UAT comuna Aninoasa in respectivele cauze, precum si acordarea avizului juridic tuturor contractelor de achizitie publica incheiate de catre comuna Aninoasa si Consiliul Local Aninoasa, precum si altor documente pentru care este necesara viza compartimentului juridic.

Deschide Anunt

Source