Proiectul este cofinanțat  în cadrul apelului II de proiecte al Programului Interreg V-A Romania- Bulgaria  2014-2020, Axa prioritară 5 – O regiune eficientă, Obiectivul specific 5.1- Creșterea capacității de cooperare și a eficienței instituțiilor publice în contextul cooperării transfrontaliere.

În cadrul proiectului anterior menționat, municipiul Turnu Măgurele în calitate de Lider, a încheiat contractul nr. 810 din 15.01.2021 pentru  prestarea serviciilor de informare și publicitate. 

  • Prestator : SC PAPER PRINT CONSULTING S.R.L
  • Obiectul achiziției: servicii de informare și publicitate  în vederea implementării proiectului „Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”
  • Valoarea achiziției: 18.816,97   lei la care se adaugă TVA
  • Procedura aplicată:  achiziție directă

Source