Primarul Comunei Străoane propune spre dezbatere publică textul complet al Proiectului de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Străoane, judetul Vrancea, insotit de referatul de aprobare, proiect ce urmeaza af supus spre aprobare Consiliului Local al comunei Straoane. Source