Anunt organizare examen in vederea promovarii in treapta profesionala imediat superioara celei detinute, pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului-Servciul Public de Intretinere.

Source