Anunț organizare consultare publică pentru “Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Florești-Stoenești pe anul 2022”.