Anunț privind organizare concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aninoasa Inspector, clasa I, grad profesional superior – la Compartimentul Contabilitate din cadrul Biroului Financiar contabil-achizitii și investiții – 1 post;

Source