Anunț depus de către David Nicolae Cătălin cu privire la consultarea documentației de urbanism– PUZ – “ Elaborare PUZ pentru lotizare teren (4 loturi) în vederea construirii de locuințe”– comuna Aninoasa, sat Viforâta, str. Aleea Mânăstirea Dealu prin DS, nr 43A, – etapa 3

Source