Anunț depus de către Țăpligă Antonio Augustin cu privire la intenția de elaborare a documentației de urbanism pentru proiectul PUZ – Introducere teren în intravilan în vederea construirii unei locuințe

Deschide Anunț

Source