Anunț depus de către Grigoriță Cristian Mihai, Grigoriță Iulia Izabela, Zamfir Gabriela, Ciobanciuc Bogdan Petre cu privire la proiectul – Elaborare PUZ pentru ridicare temporară interdicție de construire – în vederea construirii de locuințe – etapa 1

Deschide Anunț

Source