Anunț depus de către SC Port Trans SRL privind informare și consultare a publicului cu privire la – „Elaborare PUZ pentru lotizare teren în vederea construirii de locuințe” generat de imobilul amplasat în jud. Dâmbovița, com. Aninoasa, str. C-tin Manolescu(DJ717)- etapa 2

Deschide Anunț

Source