În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată, respectiv Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se supune consultării publice Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Programului Anual și a Regulamentului de acordare subvenții pentru proiecte culturale de interes public – local.

Anunț

Referat de aprobare

Proiect de hotărâre

Anexa 1

Anexa 2

Articolul Anunț nr. 135 – 05.01.2023 apare prima dată în Primăria Sovata.

Source