Rate this post

Anunt nr. 13470 din 09.08.2022

Bibliografie si tematica stabilita pentru promovarea in gradul profesional imediat superior, a personalului contractual din cadrul compartimentului achizitii publice si tehnologia informatiei , al Serviciului achizitii publice, tehnologia informatiei, autoritate locala de transport si autorizare comerciala din cadrul Primariei Municipiului Radauti

Bibliografie si tematica stabilita pentru promovarea in gradul profesional imediat superior, a personalului contractual din cadrul Muzeului Etnografic Radauti

Bibliografie si tematica stabilita pentru promovarea in gradul profesional imediat superior, a personalului contractual din cadrul compartimentului urbanism, al Directiei Arhitectului-sef a Primariei Municipiului Radauti

Bibliografie si tematica stabilita pentru promovarea in gradul profesional imediat superior, a personalului contractual din cadrul Parcului Zoologic Radauti

Source