ANUNȚ IMPORTANT!

           În data de 01.03.2023, în intervalul orar 10.00-11.00, se va desfășura antrenamentul/exercițiul de alarmare publică denumite generic MIERCUREA ALARMELOR, pentru verificarea funcționării sistemelor de alarmare publică.

         Echipamentele de avertizare-alarmare, vor fi puse în funcțiune la nivelul centralelor de înștiințare-alarmare, instalate la Blocul de locuințe din comuna Jijila și Grădinița Garvăn.

NU VĂ PANICAȚI!

Primar,

COSTICĂ DEACU

Source