Agenția pentru Protectia Mediului Satu Mare, anunță publicul interesat că Planul de Urbanism Zonal ”ZONA TURISTICA LUNA SES„ având ca titular UAT ORAȘUL NEGREȘTI-OAȘ, cu sediul în Negrești-Oaș, str. Victoriei nr.95-97, jud. Satu Mare, necesită evaluare de mediu urmând a fi supus procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe.

Observațiile și comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, Mun. Satu Mare, str.Mircea cel Bătrân, Nr.8/B, cod 440012, fax 0261-733500, e-mail [email protected], în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariției anunțului .

Decizia motivată a etapei de încadrare poate fi consultată la următoarea adresă de internet http://apmsm.anpm.ro.

Documentul poate fi descărcat AICI

Source