COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
PRIMĂRIA CĂZĂNEȘTI

Începând cu data de 13.09.2021,pentru o perioadă de 14 zile,înconformitate cu art.1 din Hotărârea C.J.S.U.nr.147 din 13.09.2021 perazalocalitățiiCăzănești se aplicăsuplimentarmăsurileprevăzute de art.13 din HotărâreaC.J.S.U.Ialomița nr.145 din 10.09.2021 pentrulocalitățile cu incidențacumulată a cazurilorCovid -19 mai mare de 3/1000 locuitori,în care se încadreazălocalitateaCăzănești, șianume:
– Interzicerea organizării și desfășurării activității în cadrul cinematografelor,instituțiilor de spectacole și/sau concerte;
– Interzicerea activității cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare,comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice de tipul restaurantelor și cafenelelor,în interiorul clădirilor.
– se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective,pentru operatorii economici a căror activitate este restricționată sau închisă
– se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc ;
– se interzice organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor,concertelor,sau a altor evenimente culturale;
– se interzice organizarea de evenimente private (nunți,botezuri,mese festive);

PREȘEDINTELE
COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
PRIMAR
STELIAN TRAIAN

ANUNȚ MĂSURI prevenire COVID 19.PDF

Source