GHIDUL SOLICITANTULUI:
– Anexa 0 – Opisul documentelor
– Anexa 1 – Scrisoare inaintare dosar
– Anexa 2 Plan de Afaceri
– Anexa 3 – Buget si proiectii financiare
– Anexa 3.1. – Previziuni financiare
– Anexa 4 – Declaratie de eligibilitate
– Anexa 5 – Declaratie conflict de interese
– Anexa 6 – Declaratie de angajament
– Anexa 7 – Declaratie evitare dubla finantare
– Anexa 8 – Lista codurilor CAEN eligibile
– Anexa 9 Contract de subventie_5.2
– Anexa 10 – Schema de minimis
– Anexa 11 – Calendarul concursului
– Ghidul solicitantului pentru finantarea planurilor de afaceri

PROCEDURA DE SELECTIE A PLANURILOR DE AFACERI:
– Procedura de selectie a planurilor de afaceri

Source