3048

Anunț întrunire Comisia juridică şi de disciplină, muncă, protecţie socială şi protecţia copilului a Consiliului Local al orașului Jimbolia.

Source