Comuna Băcia intenționează să atribuie un contract de proiectare tehnică necesară obiectivului de investiții „REABILITAREA, MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂCIA. JUD. HUNEDOARA”, obiectiv finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 10, Prioritatea de investiție 10.1.b, cod SMIS 124907,Caiet sarcini PT Școala Băcia Formulare aferente documentație corecte Referat necesitate proiectare POR Școala BăciaDALI Actualizat

Articolul Anunț intenție apare prima dată în Primaria Comunei Bacia.

Source