ANUNT INTENȚIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CLADIRE CU FUNCTIUNI MIXTE D+P+2E si TERASE CIRCULABILE, GARD STRADALsi IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE LA UTILITATI” LOC. NEGRESTI OAS, STR. VICTORIEI , NR. 85, EXTRAS CF 107644; NR. CAD. 107644

Argumentare: Pe terenul cu nr cadastral 107644 , situat în intravilanul orașului Negrești Oaș, Str. Victoriei,  nr. 85, beneficiarul dorește realizarea acestei investiții.

Beneficiar:  CIOCAN VASILE si MARIA

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI privind intenția de elaborare a planului urbanstic zonal până la data de 13.07.2023.

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului:  Cionca Angela, adresa Negrești Oaș, str. Victoriei, nr. 95-97, telefon 0261-854845, e-mail [email protected]

Observațiile sunt necesare în vederea elaborării P.U.Z.

Răspunsul la observațiile transmise, va fi pus la dispoziția publicului până la  data de  18.07.2023 prin:

– răspunsuri la scrisorile depuse la registratura autorității publice locale

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:

– etapa de elaborare a propunerilor preliminare – 13.07.2023-18.07.2023

– etapa de elaborare a propunerilor finale – 20.07.2023-10.08.2023

 DESCARCA DOCUMENTUL

Source