ANUNȚ

La data de 27.05.2022 au intrat în vigoare prevederile  Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/ înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate

            Conform hotărârii mai sus menționată, proprietarii de fose septice au obligația de a se înscriere în Registrul de evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate, în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate. În cazul celor care aveau o fosă septică și/sau o stație proprie de epurare la data aprobării hotărârii, termenul de înscriere în registru este de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii.  

Nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) şi (2) şi art. 15 alin. (2), din  HG nr.714 din  26.05.2022 privind aprobarea  criteriilor  pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate,  constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

            Persoanele fizice sau juridice, care dețin un sistem individual adecvat de epurare/ colectare (o fosă septică) au obligația de a se înscrie, până în data de 30 Octombrie 2022, în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate.

            Formularul de înscriere poate fi completat,  în funcție de tipul de sistem deținut (colectare și/sau epurare), atât online pe site-ul Primăriei orașului Căzănești www.primariacazanestiil.ro, în Secțiunea intitulată Registrul de evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate (dreapta sus în fereastra de deschidere a site-ului),  cât și fizic la registratura Primăriei orașului Căzănești,  cu solicitarea de confirmare și transmiterea numărului de înregistrare. Modelele de formulare(pdf si editabil) se regăsesc  pe site, atașate anunțului.

anunt inscriere SIA.docx

FORMULAR-Registru-pentru-evidența-sistemelor-individuale-adecvate-de-COLECTARE.docx

FORMULAR-Registru-pentru-evidența-sistemelor-individuale-adecvate-de-COLECTARE.pdf

 

Source