Articolul Anunț informare și consultare public interesat etapa pregătitoare: intenția de elaborare a documentelor de urbanism ”Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Câmpina” apare prima dată în Primăria Municipiului Câmpina.

Source