Anunț informare public privind propunerile preliminare documentație P.U.Z.: “DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Surorilor, nr. 10-12, carte funciară nr. 46089, număr cadastral 46089, județ TULCEA , Inițiator –TIMOFEI MARIUS – Primăria Municipiului TulceaSource