Primaria Municipiului Tulcea | Anunț informare public privind propunerile preliminare documentație P.U.Z.: “CONSTRUIRE HALĂ” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Forestierului, nr. 16, carte funciară nr. 36185, număr cadastral 36185, județ TULCEA , Inițiator – SOCIETATEA INCOMAT IMPEX S.R.L.

Source