Primaria Municipiului Tulcea | Anunt informare public privind intentia de elaborare P.U.Z. “LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIREA DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Forestierului, nr. 55, carte funciară nr. 30155, număr cadastral 30155, județ TULCEA
Source