Anunt informare public privind intentia de elaborare P.U.Z.-„”CONSTRURE LOCUINŢE COLECTIVE” – intravilanul municipiului Tulcea, TARLA 61 PARCELA 17752/2, carte funciară nr. 38205, număr cadastral 38205, județ TULCEA , Inițiator – SOC. CENTRAL HORECA S.R.L. – Primăria Municipiului TulceaSource