Anunt informare public privind intentia de elaborare P.U.Z.“CONSTRUIRE CENTRU PENTRU ÎNGRIJIREA PERSOANELORVÂRSTNICE (FAZA I – PLANUL URBANISTIC ZONAL; FAZA II – ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE; FAZA III – OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE)” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Viitorului, F.N., carte funciară nr. 32477, număr cadastral 32477, județ TULCEA, Inițiator – U.A.T. MUNICIPIUL TULCEA – Primăria Municipiului Tulcea


Source