Primaria Municipiului Tulcea | Anunț informare public privind intenția de elaborare documentație P.U.Z. “CONSTRUIRE HALĂ” – intravilanul municipiului Tulcea, strada Forestierului, nr. 16, carte funciară nr. 36185, număr cadastral 36185, județ TULCEA

Source