NR.19832/9.09.2021

 

A N U N Ț

 

 

            CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI AVRIG, în calitate de Autoritate Publică Tutelară, prin comisia de selecție desemnată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 98/2021, anunță începerea procesului de selecție prealabilă pentru 5 (cinci) membrii ai Consiliului de Administrație ai S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.A.

Informații suplimentare privind dosarul de inscriere și probele de selecție sunt disponibile pe website-ul Primariei orașului Avrig- https://primaria-avrig.ro/guvernanta-corporativa/

 

            Persoana de contact: Vintilă Elena – inspector resurse umane, tel 0269523101 int. 106.

PRIMAR                                                                         INSPECTOR

     DAVID ADRIAN-DUMITRU                                      VINTILA ELENA

Informațiile și documentele necesare sunt disponibile la adresa  https://primaria-avrig.ro/guvernanta-corporativa/ 

 

 

 

Source