COMUNICAT DE PRESĂ  Data publicării : 09/12/2020 Anunț începere proiect ”Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială ”Traian” Târnăveni”   Titlul Source