Primăria Valea Mărului anunţă publicul interesat că începând cu data de 08.03.2021, în localitatea Valea Mărului se execută lucrări de construcţie pentru investiţia „Construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd in Comuna Valea Marului, Judetul Galati”, finanţată de Primăria Valea Mărului şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”.

Observaţiile, comentariile, recomandările sau plângerile
publicului pot fi transmise către:

 • Primăria
  Valea Mărului –  persoană de contact Dumitrașcu
  Maranda, tel: 0236863400, fax:0236863444, email: [email protected]
 • SC
  IMPA&I SRL – persoană de contact Ovidiu Cristache, tel: 0747044623, fax: 0244531244,
  email: [email protected]
 • Unitatea
  de Management a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, tel:
  0314334020, fax: 0214089540, email: [email protected]

Source