Având în vedere prevederile art. 8 alin 11din Legea 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,  republicată, cu modificările și completările ulterioare, chiria se actualizează anual cu rata inflației.

Prin urmare, pâna la data de 31.01.2022, aveți obligația de a depune la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, adeverințe cu salariul/venitul net realizat, pe ultimele 12 luni (ianuarie – decembrie 2021), de către titular contract, soț/soție, alte persoane ce locuiesc la adresa respectivă (salariu/adeverință ANAF, alocație, ajutor social, ajutor de somaj, pensii pentru limită de vârstă, boală, invaliditate, indemnizație pentru îngrijire copil, etc.).

       În caz contrar, conform  art. 8 alin. (93 ), din Legea 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare, chiria va fi recalculată fără a se aplica coeficientul de ponderare funcție de venitul mediu net pe membru de familie, ceea ce va duce la majorarea acesteia.

              Pentru relații suplimentare cu privire la recalcularea chiriei, persoanele interesate se pot adresa la sediul Primăriei Turnu Măgurele, strada Republicii, nr.2, etaj 1, cam. 9, zilnic între orele 10 00  – 1600  sau la telefon 0247/416451, int. 108 sau int. 103.

Source