Ca urmare a modificărilor legislative intervenite la data de 1 ianuarie 2024 cu privire la majorarea pensiilor, vă informăm că în conformitate cu prevederile art. 19, alin.(1) și alin. (2) din Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, aveți obligația să comunicați în scris Primăriei Municipiului Brad, până la data de 15 februarie 2024, orice modificare a situaţiei prezentate în cererea inițială, în scopul constatării situațiilor care conduc la modificarea cuantumului ajutorului sau încetarea dreptului acordat.

Source