ANUNŢ

Primăria Comuna Rosia anunţă publicul interesat că începând cu data de 17.08.2020, în localitatea Cornatel se execută lucrări de construcţie pentru investiţia Construirea unei Platforme Comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd in Comuna Rosia, finanţată de Primăria Comuna Rosia şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”.

Observaţiile, comentariile, recomandările sau plângerile publicului pot fi transmise către:

  • Primăria Comuna Rosia, birou Primar, persoană de contact David Ioan, tel:0740023178 , fax:0269.582.305 email:[email protected]
  • SC Interdevelopment SRL – persoană de contact Mihai Popescu, tel. 02132036 83 / 0730999074, email: [email protected] , fax: 0213209243
  • Unitatea de Management a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, tel: 0314334020, fax: 0214089540, email: [email protected]

Source