Comuna Aninoasa intenționează sa încheie un contract de achiziție publica in vederea prestării serviciilor administrative în domeniul locuințelor privind evidența și urmărirea derulării contractelor de închiriere a locuințelor pentru tineri din cadrul blocurilor construite prin ANL

Deshide Anunț

Source