Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Giurgiu, în scopul consolidării și dezvoltării rețelei de asistenți maternali profesioniști derulează în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Proiectul TEAM-UP: “Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, cod poiect POCU/480/4/19/127169, proiect finanțat de Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman.