Primăria Municipiului Timișoara va organiza dezbatere publică privind Studiul de fundamentare privind înființarea serviciului public pentru administrarea, întreținerea și exploatarea parcărilor din Municipiul Timișoara, precum și stabilirea formei de administrare a gestiunii serviciului, în vederea înființării serviciului public prin hotărâre a consiliul local, conform prevederilor art. 9 alin. 2 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice  de administrare a domeniului public și privat de interes local.

Dezbaterea va avea loc în Sala de Consiliu a Municipiului Timișoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, în data de vineri, 01.10.2021, ora 16,00.

Pentru transmiterea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la documentul supus dezbaterii, cetățenii interesați se pot adresa în scris Cabinetului Viceprimar Ruben Lațcău sau în format electronic la adresa [email protected] până în data de 29.09.2021 ora 12,00.

VICEPRIMAR,

Ruben LAȚCĂU

The post ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ first appeared on Primăria Municipiului Timișoara.

Source